Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 108 Next Page
Page Background

Purenish’in Aktivite Defterlerini

Çocuklar Çok Sevdi

Son haftalarda, sosyal medyada en çok karşılaştığımız payla-

şımlardan biri aslında Purenish’in kumaş kitapları…Okurlarımız,

kişisel girişimleri desteklemekten ne kadar büyük keyif aldığı-

mızı artık biliyor… Purenish’i yakından tanıyalım dedik… Sizin

de etrafınızda uygun yaş grubunda çocuklar varsa, bu dolu

dolu eğlence vaat eden kitaplardammutlaka siz de bir tane

hediye edin.

Nereden aklınıza geldi bu aktivite kitapları?

Çocukların artık çok zor mutlu olabildiği devirlerdeyiz. Biz ye-

tişkinler olarak onların mutluluğu için hemen hemen her çıkan

yeniliği takip eder olsak da onlar tüketimi bizden daha iyi bilen

yegane varlıklar... Dört yeğenim de ellerinde tutukları tekno-

lojik her ürün sayesinde, benim zamanla çözüm yolları üret-

meme sebep oldular. Bu projeyi hayat geçirmemi sağlayan

öncelikle yeğenlerim sonra bütün çocukların bulunduğu işte

bu durumoldu.

Teknolojinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz fakat bana göre

bunungeçerli olamayacağı tek alan çocuklarımızındünyası...

Bu sebeple kumaş kitabımı

Purenish.com

’ da yayımlar oldum.

Purenish Qm (Qmain), Purenish Qb (Qboy) , Purenish Qg

(Qgirl) Nedir?

Keçe ve kumaştan yapılmış olan, 3-6 yaş arası çocuklara

hitap edebilen, içerisindemevsimleri, saatleri, şekilleri, renk-

leri, anatomiyi öğrenebilecekleri, el becerisini yükseltebile-

cek ve zekalarını geliştirebilecek oyunlar bulunan tama-

men el yapımı kumaş kitap.

Bu el yapımı kitaplardan hangi açıdan faydalanabiliriz?

Özellikle anne-baba ve çocuk ilişkisini güçlendirecek oyunla-

rın olduğu ve çocuklarımızı teknolojiden uzak tutabilecek bir

kitaplar bunlar. X.O.X ve çocukluğumun vazgeçilmez oyunu

tetris gibi oyunlar da var içinde, hem eğlenceli hem de gör-

selliği yüksek…

Kız ve erkek çocuk ayırımı var mı?

Bu açıdan Qb ve Qg ile iki ayrı kategori oluşturduk. Kız çocuk-

larının ilgi alanları nasıl farklıysa, erkek çocuklarının da ilgi alan-

ları farklı olduğunu düşündük. Bu yüzden kızlar için kitabımızda,

çamaşır makinesi, mutfak gibi ekstra oyunlar varken, erkekler

içinse, trafik levhaları, takım çantası gibi ekstra oyunlar da yer

alıyor.

Ellerinize sağlık, gerçekten çok iyi fikir!

Amacım çocuklarımızın teknolojiden biraz uzaklaştırıp, çevre-

lerindeki kişilerle iletişimi, paylaşımı veenönemlisi hayatı öğren-

melerini sağlamak... Küçük dostlarıma ve onların güzel aileleri-

ne iyi eğlenceler dilerim :)

Püren Güreş

purenish@gmail.com

|

www.purenish.com

15