Aktivist Sayı:8 Şubat - Mart 2015 - page 9

AAFCO nedir? Sistemde, dostumuza özel hesap-
lama ve planlama bu verilere göre ayarlanıyor…
AAFCO, Association of American Feed Control Offici-
als’ın kısaltmasıdır yani Amerikan Gıda Kontrol Yetkilileri
Derneği anlamına gelmektedir. Kedi ve köpek mamaların-
da besin değerlerinin en düşük düzeyinin belirlenmesini
sağlayan bir kurumdur. Mamalardaki besin değerini ve
mama formülasyonunun limit düzeyini belirler. Beslenme
Programını hazırlarken buradaki güncel bilgilerden yarar-
lanıyoruz.
Siz dostumuza özel beslenme planında nelere
dikkat ediyorsunuz?
Planımız dostumuzun alması gereken günlük enerji mik-
tarı üzerine kuruludur. Piyasadaki mamaların üzerinde
kedinizin veya köpeğinizin tahmini olarak günde kaç gram
yemesi gerektiği yazılıdır. Fakat onlar petinizin günlük
ne kadar enerji sarf ettiğini bilmiyor. Günlük harcanan
enerji miktarının hesaplanabilmesi için petinizin; yaşı, ırkı,
cinsiyeti, kilosundan tutun yaşadığı alanın metrekaresine
kadar bilinmesi ve ona özel katsayılarla hesaplanıp net
bir gramajın çıkartılması gerekiyor. İşte biz programımızı
hazırlarken detaylı bir online bilgi alıyor, hesaplamalarımı-
zı ona göre yapıyoruz.
Beslenme programı dışında danışmanlık da veri-
yor musunuz?
Tabii ki. Petkutum abonelerinin her türlü sorularının ce-
vabını iletişim bölümünde cevaplandırıyoruz. Blog yazıla-
rımızda bulunan bakım-besleme-hastalıklar bölümünden
de abonelerimiz faydalanıyor. Ayrıca anlaşmalı olduğu-
muz veteriner kliniklere de yönlendirme yaparak her
türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Planları kim hazırlıyor? Uzmanlığı nedir?
Petkutum.com tüm
çalışanları veteriner
hekimler ve veteriner
hekim öğrencilerinden
oluşmaktadır. Bes-
lenme programlarını
petkutum.com dâhilin-
deki veteriner hekimler
hazırlamaktadır.
Beslenme bozuklu-
ğunun evcil hayvan-
larımız üzerinde ne
gibi olumsuz etkileri
olabilir?
Beslenme bozuklukları
uzun dönemde birçok
kronik hastalığın haber-
cisidir. Öncelikle deride
ve tüy yapısında kendini
gösterir. Protein ve yağ
asidinden yetersiz bir
beslenme sonucu tüy örtüsünde bozulmalar ile kendisini
gösterir, (tüy dökülmesi, matlaşma vb.) büyüme oranı
düşer veya büyüme kısmen ya da tamamen durur. Yeterli
miktarda alınan protein epidermal hücre yenilenmesinde
gerekli olduğundan kepeklenmeyi önler deri-tüy yapı-
sını korur. Yine biotin yetersizliği kepeklenme ve miliar
egzamaya, Çinko yetersizliği dermatozise E vitamini ye-
tersizliği kedilerde pansteatitise neden olur. Kıl uzunluğu
ve renginde ise başrolü bakır ve demir alır. Yetersiz bes-
lenmenin doğuracağı en önemli sonuçlardan biri ise ka-
şeksidir. Kaşeksi aşırı kilo kaybı, deri altı yağ dokusundaki
azalma ve kas kütlesinde azalma olarak tanımlanabilir.
Aşırı beslenmenin doğuracağı sonuç ise obezitedir. Özel-
likle kısırlaştırılmış kedi ve köpeklerin %70’inde gözlenen
bir durumdur. Obezite ilerleyen zamanda solunum siste-
mi bozuklukları, kalp fonksiyon bozuklukları ve karaciğer
bozukluklarına neden olur.
Peki, Petkutum’un içinde neler var?
Petkutum’un içinde kediler için 1, köpekler için 2 aylık
tüm ihtiyaçlar mevcut.
Bunlar; Kuru mama Yaş mama Kum Ödül Maması, Vita-
min, Oyuncak ve Sokak hayvanları için ek mamadır.
Kullandığınız mama ve diğer ürünlerin farklı
özellikleri var mı?
Kullandığımız mama markaları süper Premium veya Pre-
mium mamalardır. Hepsi de tüm dünyada kendilerini
kanıtlamış markalardır. İçerikleri bizim için ön plandadır.
İçerisindeki hayvansal proteinlerin, vitamin ve mineralle-
rin miktarı önemlidir.
Sadece kedi ve köpekler için hazırlanmış bir sis-
tem. Peki, ileride diğer dostlarımız da sisteme
dâhil olacak mı?
Şuan için düşünmüyoruz. Fakat ileride ne olur bileme-
yiz. Zaman gösterecek.
Fiyatlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Fiyatlarımız piyasa ile eşit düzeyde. Şuan beslenme
programı için bir ücret almıyoruz. Örneğin kedi için on-
line veya ofline bir petshoptan 1 adet 1.5 kg Premium
mama, 2 adet yaş mama, 3 adet kum, 1 adet ödül mama-
sı,1 adet oyuncak, 1 adet omega 3 aldığınızda 130 ila 140
TL arasında bir miktar ödersiniz. Petkutum’da da yine
bu civarda bir rakam ile karşılaşacaksınız. Sitemizin özel
yazılımı sayesinde kutunun içindekileri çıkartıp ekleme
yapabilirsiniz. Yani sadece kurumama ile yaş mama
alıp maliyeti düşürebilirsiniz.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...146