Aktivist Sayı:8 Şubat - Mart 2015 - page 10

Nasıl dönüyor
bunu söyleyen?
Süper bir iş fikri bulursun,
insanlar zaten şimdiden
kapıda kuyruk olmuştur,
olacaktır. Çünkü insanların
buna ihtiyacı var. Kimsenin
daha önce yapmamış ol-
ması bir şans. Hele ki baş-
la, voleyi vurdun!
Google’da girişimci koçluğu diye aratıldı-
ğında ilk sırada çıktığı için sanırım, böyle
volecilerle sık sık karşılaşıyorum. Karam-
sar olmaya elbet gerek yok ama bu ka-
dar da ayaklar yerden kesilmiş olmamalı,
uçak bile havada süzülmek için gücünü
karadan alıyor.
Geçen haftalarda yoğun etkinlikler var-
dı. İnovatif projeler arasından bir standı
paylaşmak istiyorum: İnternet bağlantısı
üzerinden müşteri yönetimi projesi, tek-
nik olaylara girmeyeceğim. Hoşuma gitti,
heyecanı beni de sardı. Yaptığı araştırma-
ları ve altyapısındaki teknolojiyi sordum.
Makalelerden ve çevresinde duyulan ih-
tiyaçlardan bahsetti. Sadece Türk kay-
naklarından mı yararlandığını sorduğum-
da “Türkçe kaynak bulamadım ki zaten,
hep yabancı araştırmalardan yararlandım,
böylece global örneklere de bakma fırsa-
tım oldu” dedi.
İrkildim; acaba okuduğu araştırmalara
ve düşüncelere Türkiye de dâhil edilmiş
miydi?
Bilmediğini söyledi.
Yarım hekim candan, yarım molla dinden
eder.
Mustafa Emin Palaz
iş yaşamı
10
Şubat - Mart / 2015
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...146